Servis ve Koruyucu Pano Hizmetleri

Bir projenin devreye alma aşamasından sonra işleyişin ölçüm ve kontrolü gibi, sistemin tüm bileşenleri için geçerli olmak üzere Servis ve Koruyucu Bakım Hizmetleri de büyük önem taşımaktadır.

İletişim

SERVİS ve KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ

Bir projenin devreye alma aşamasından sonra işleyişin ölçüm ve kontrolü gibi, sistemin tüm bileşenleri için geçerli olmak üzere Servis ve Koruyucu Bakım Hizmetleri de büyük önem taşımaktadır.

Elektrik enerjisi ile çalışmak, çok kapsamlı bir iş güvenliği kültürüne sahip olmayı ve bu anlayıştan asla taviz ermemeyi gerektirir.

İş güvenliği tedbirlerinin tam olarak uygulandığı işletmelerde, akıllara gelebilecek bir sonraki kriter ise elektrik enerjisinin mümkün olan en yüksek verimlilikle kullanılmasını sağlamak olacaktır.

Düşük enerji verimliliği, enerji maliyetlerinin üretime tam olarak yansımaması olarak tanımlanabilir. Gerekli ve yeterli kompanzasyonun sağlanamaması, yüksek enerji faturalarına karşılık düşük üretim girdileri olarak karşımıza çıkacaktır.

Bundan daha vahim olan durum ise, sağlıksız bir şebekede yaşanması muhtemel gerilim düşüşlerinin elektriksel cihazlar ve makinalara verebileceği zararlardır. Zaten yüksek oranda üretime yansıtılamayan enerji giderlerinin yanında, bir de bakımsız ve korumasız sistemlerden kaynaklanan arıza ve duraklamaların birim üretim maliyetlerini giderek artırması kaçınılmazdır.

Düzenli servis ve koruyucu bakım hizmeti almayan bir şebekede meydana gelebilecek iş kazalarından ve makina-ekipman arızalarından kaynaklanan değişim-onarım süreçlerinde üretimin duraksaması bazen tolere edilemeyecek boyutlara ulaşabilir.

Bunun çözümü ise, şebekenin devreye alınmasından itibaren yetkin ve işinin ehli ekiplerce yapılacak düzenli servis ve koruyucu bakım hizmetleridir.

Servis Hizmetlerinde Dtech Felsefesi

Projenin her aşamasında olduğu gibi, devreye alınma ve işletme süreçlerinde de periyodik kontrol ve düzenli servis hizmetleri, işletme maliyetini artırıcı olmanın tam aksine, maliyetleri en aza indirgemeye yöneliktir.

Muhtemel sorunların erken evrede tespiti ve hızlı aksiyon alınarak bir kazaya veya arızaya yol açmadan giderilmesi, bu sorunlar meydana geldiğinde oluşacak maliyetlerin çok altındadır.

Her işte olduğu gibi, önlemek, onarmaktan hem daha kolay hem de daha düşük maliyetlidir.

Zaten şebekenin özelliklerini en iyi bilenler, doğal olarak o şebekeyi kuranlardır. Bir yüklenici firmanın kurumsallığı ve saygınlığı, devreye alma ve kabul aşamalarından sonra da teknik destek ve koruyucu bakım ve servis hizmetlerini en üst seviyede sunması ile ortaya çıkacaktır.

Aynı kurulum-montaj aşamasında olduğu gibi, servis hizmeti de tecrübeli ve alanında bilgi sahibi teknisyenler ve mühendisler eşliğinde, o günkü teknolojinin sunduğu olanaklar kullanılarak verilmelidir.

Koruyucu Bakım Hizmetlerinde DTech Felsefesi

Yasal mevzuatın yüklediği periyodik kontrol ve raporlama işlemleri, bakanlıkça yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

Yılda en az bir kere olarak istenilen bu kontrol işlemlerinin dışında, şebekedeki sorunların hızlı tespiti, tesisat bileşenlerinin kontrolleri, varsa sorunların farklı boyutlarda ve noktalarda ortaya çıkmasını engellemek üzere derhal çözülmesi, benzer sorunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla gerekli düzeltmelerin yapılması orta ve uzun vadede işletmenin enerji verimliliğinin artmasına, elektriksel donanım ve makinalardaki arızaların minimize edilmesine dolayısıyla da işletmenin kazancının artmasına yol açacaktır.

Hızlı, doğru ve ekonomik servis ve koruyucu bakım hizmetleri için Dtech ve tecrübeli kadrosuna her zaman ve her aşamada güvenebilirsiniz.

Bizi daha iyi tanımak ve ideal bir işletme olma yolunuzda en güvenilir çözüm ortağınız olmamız için lütfen BİZE ULAŞIN.