Devreye Alma Hizmetleri

Endüstriyel tesis projelerinde, elektrik tesisatının kurulumu gerçekleştirildikten sonra bir sonraki aşama olan Devreye Alma Hizmetleri (Commissioning) gündeme gelecektir.

İletişim

DEVREYE ALMA HİZMETLERİ

Endüstriyel tesis projelerinde, elektrik tesisatının kurulumu gerçekleştirildikten sonra bir sonraki aşama olan Devreye Alma Hizmetleri (Commissioning) gündeme gelecektir.

Aynı kurulum gibi, devreye alma işleminin de yetkili ve ehil kişilerce kontrollü olarak yürütülmesi, hizmetin her aşamasında, hizmet alan firma yetkililerinin de hazır bulunması, her iki taraf için de önemlidir.

Devreye Alma Hizmetleri Ne Zaman Başlar?

Tesisatın projelendirmesinden kurulumu aşamalarına kadar hizmet alan ve hizmet veren firmaların iş birliği ile, zaten kısmi kurulumlar sonrası ilgili kısmın test aşamaları olması gerekir. Bu testlerin başarı ile geçilmesi, kurulum aşamasının bir sonraki adımının da önünü açacaktır.

Testlerin yapılması süresince, her zamanki gibi kalifiye personel, onaylı ekipman ve donanım faaliyetin odak noktasıdır.

Test aşamasındaki enerji besleme süreçlerinde herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için, LOTO (Etiketleme-Kilitleme) prosedürü, faaliyete katılacak ekibe bir kere daha kısa bir eğitimle açıklanmalıdır.

Kurulumun her aşaması ilgili işleyiş ve güvenlik testlerini geçtikten sonra, tesisatın komple devreye alınma aşamasına geçilebilir.

Testlerin geçici enerji kaynakları ile yapıldığını göz önüne alarak, devreye alma hizmetlerinin ana besleme kaynağı ile farklı bir reaksiyon gösterip göstermeyeceği, ayrı ayrı test aşamalarından geçmiş olsalar bile, sistemin tamamının entegre bir şekilde nasıl davranacağı büyük ölçüde belirgindir.

Ancak yine de kurulan sistemin tam entegre şekilde sorunsuz işleyişini görmek üzere devreye alma aşamasında, tüm güvenlik önlemleri alınmış olmalı, katılımcıların tümüne acil bir durumda nasıl davranmaları gerektiği önceden anlatılmış olmalıdır.

Sorunsuz geçen devreye alma aşaması, tesisatın kurulumunu yapan firma kadar, hizmet alan firma açısından da önemli bir prestij konusudur.

Devreye Alma Hizmetleri Tamamlandıktan Sonra…

Tesis ana enerji beslemesi devreye alındıktan sonra, sistemin tüm aşamalarındaki ölçümler yetkili mühendisler tarafından tekrar kontrol edilerek kayıt altına alınır. Bu aşamadan sonraki bu ölçümleri haftalık olarak özenle tekrarlanması, ortaya çıkabilecek olası problemlerin çok önceden belirlenmesine ve kayıplara uğratmadan önlem alınmasına ön ayak olacaktır.

2 ay boyunca haftalık ölçüm ve kontrollerde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda, akredite 3. Parti bağımsız firmalardan tesis ölçümlerini tekrarlamaları ve raporlama istenmelidir.

Mevzuatımızda periyodik ölçüm ve kontroller için her ne kadar “ En az yılda bir kere” ibaresi bulunsa da yılda 3 veya 4 kere bağımsız firma kontrolleri ve raporlamaları talep edilmelidir.

DTech Elektronik Eliyle Devreye Alma Hizmetleri

Bir projenin, en başından, kesin teslim ve kabulüne kadar geçen süreçlerden daha önceki bazı blog yazılarımızda bahsetmiştik.

DTech Elektronik;

• Planlama, projelendirme, mühendislik

• Sürekli iyileştirme ve geliştirme

• Koruma

• Devreye alma (Commissioning)

• İşletme

• Faaliyete destek gibi tüm süreçlerde, yetişmiş ekibi, güçlü teknolojik altyapısı ve sürekli iyileştirme anlayışı ile, müşteri ve hizmet odaklı hizmet sunma misyonunu devam ettirmektedir.

Projelerinizin tüm süreçlerinde DTech ekibi ve anlayışı ile tatmin edici sonuçlar almanız için sizinle beraber çalışmaya talibiz.