Elektrik ve Taahhüt Hizmetleri

Gerek konut gerekse endüstriyel tesislerin elektrik tesisat hizmetleri oldukça detaylı etütleri, iş güvenliği kurallarına mutlak takibi ve kalite anlamında mutabakatı gerektirecektir.

İletişim

ELEKTRİK TAAHHÜT HİZMETLERİ

Gerek konut gerekse endüstriyel tesislerin elektrik tesisat hizmetleri oldukça detaylı etütleri, iş güvenliği kurallarına mutlak takibi ve kalite anlamında mutabakatı gerektirecektir.

Projelendirme aşamasından, enerjinin verilmesine kadar geçen süreçte elektrik taahhüt hizmetlerini sağlayan firmanın tecrübe ve yeterliliği, tesisat güvenliği ve elde edilecek sonucun başarı oranını etkileyecek en önemli faktörlerdir.

Elektrik gibi son derece yaşamsal öneme sahip ve bir o kadar da riskli bir enerji kaynağı ile çalışmak, projeyi yürütecek olan elektrik taahhüt firmasının yetkinliğinin işin başından sonuna kadar sorgulanmasını gerektirir.

İhale veya işin verilmesi öncesinde, elektrik taahhüt hizmetleri projeye uygun olarak yürütülecek mi, uygun ekipman ve malzemeler kullanılacak mı, firma ve sağladığı ekip gerekli ve yeterli tecrübeye ve bilgiye sahip mi gibi sorular hizmet alanın gözünde net bir şekilde cevaplanmış olmalıdır.

Her projede, elektrik taahhüt hizmetlerini yüklenecek olan firmaların sağlaması gereken bu kriterler, proje süresince devamlılık göstermelidir.

Sonuç olarak, elektrik taahhüt firmasını seçerken, hizmet alanın göz önünde bulundurması gereken tüm kriterleri sağlayan bir firmanın tespiti, hem iş ve nihai kullanıcı güvenliği hem kalite hem de doğaya ve çevreye saygı anlamında sanılandan çok daha fazla önemlidir.

Elektrik Taahhüt Firmasını Seçerken…

Yukarıda da bahsedildiği gibi, elektrik taahhüt hizmetlerini yüklenecek firmanın belirlenmesinde şu kriterlerin dikkate alınmasını öneriyoruz:

• Hizmet vermeye yetkili, tüzel kişilik şartlarını sağlayabilen, hizmet sonrası da teknik konularda danışmanlık hizmeti verebilecek bir ticari kuruluş mudur?

• Proje okuma, gerektiğinde revizyon talep etme ve uygulama konularında yetkin midir?

• Malzeme-ekipman tedariği konusunda çeşitlilik ve süreklilik sağlayabilecek midir?

• Proje boyunca onaylanmış malzeme ve ekipmanı kullanacak mıdır?

• Hizmet için belirleyeceği ekibin gerekli mesleki yeterliliği, tecrübesi ve bilgi birikimi mevcut mudur?

• Yasal mevzuata ve proje gerekliliklerine uygun iş güvenliği şartlarını sağlayacak mıdır?

• Kalite anlayışı hizmet alacak firma ile uyum göstermekte midir?

• Çevre Bilincine sahip midir, bu anlayışı proje süresince sürdürecek midir?

• Öngörülen maliyetler çerçevesinde taahhüdünü tamamlayabilecek finansal güce sahip midir?

Proje Aşamaları

Bu saydığımız kriterler projenin her aşamasında, hizmet alan firma tarafından gözlemlenir ve denetlenebilir olmalıdır.

Gerek alt taşeron olarak gerek hizmet sözleşmesi ile ifa edilecek elektrik taahhüt hizmetleri süresince hizmet alanın kanunen üstlenmesi zorunlu olan denetim ve gözetim yükümlülüğü uyarınca özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği, sonrasında ise kalite ve çevre ile ilgili uygulamalar kontrollü ve karşılıklı mutabakat ile yürütülmelidir.

Faaliyet Öncesi

Elektrik Taahhüt Hizmetleri ile ilgili anlaşmanın hemen sonrasında, tüm proje hizmet alan ve hizmet verenin bir arada olacağı bir proje değerlendirme toplantısı ile masa üstüne yatırılmalıdır.

Projenin çevreye ve çalışma alanına uygunluğu, muhtemel tehlike ve riskler, uygulanacak iş güvenliği ve kalite prosedürleri üzerinde fikir birliği sağlanmalıdır.

Proje üzerinde yapılması gereken revizyonların belirleneceği, kullanılacak malzeme ve ekipmanların onaya sunulacağı bu görüşmede alınacak kararlar sonrasında faaliyet takvimi oluşturulabilecektir.

Faaliyet Süreci

Üzerinde anlaşma sağlanan detaylar, proje süresince her iki tarafın diyalog içinde olacağı bir ortamda yürütülmelidir.

Bu aşamada proje üzerinde zorunlu revizyonlar ve değişiklikler ortaya çıkması muhtemeldir.

Her ne kadar henüz canlı hatlardan bahsetmek mümkün olmasa da yapılacak testler sırasında LOTO (Lock-out/Tag-Out) yani Etiketleme-Kilitleme Prosedürü ve diğer yasal mevzuat tavizsiz bir şekilde takip edilmeli, çalışanlara gerekli günübirlik eğitimler düzenli olarak verilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Teslim Aşaması

Elektrik Taahhüt Hizmetleri, anlaşmaya uygun olarak tamamlandıktan sonra, yüklenici firmanın asıl sorumluluk gerektiren görevi gündeme gelmiş demektir. Çünkü artık canlı bir hattan ve son kullanıcılardan söz etmeye başlamak mümkündür.

Dtech Elektronik Anlayışı ile Elektrik Taahhüt Hizmetleri

DTech Elektronik olarak elektrik taahhüt hizmetlerinin her aşamasında sorumluluklarımızı biliyor ve bu yönde çalışıyoruz.

Hizmetin teslim edilmesi ile artık yükümlülüklerimizden kurtulduğumuzu düşünmüyor, tam aksine, verdiğimiz hizmetin tam olarak ve güvenli bir şekilde amacına ulaştığından emin olmak istiyoruz.

Bu nedenle üstlendiğimiz her projede, hizmet öncesi ve hizmet sonrası teknik bilgi ve tecrübemizi işimize ve müşterimize aktarmayı, hizmetimizin devamlılığını sağlamayı ve müşteri/son kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Özet olarak, Dtech hizmet verdiği ve vereceği tüm projelerde, yukarıda sayılan tüm kriterleri yerine getirmeyi taahhüt eden ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi benimsemiş lider firma olmanın getirdiği kurumsal anlayışla yoluna devam etmektedir.