Enerji Dağıtım Panoları

Bir elektrik tesisatında en önemli kriter, enerjinin verimli ve güvenli bir şekilde tesise ve tesis içindeki bileşenlere dağıtımını sağlamaktır.

İletişim

ENERJİ DAĞITIM PANOLARI

Bir elektrik tesisatında en önemli kriter, enerjinin verimli ve güvenli bir şekilde tesise ve tesis içindeki bileşenlere dağıtımını sağlamaktır.

Bu amaçla, dağıtımı belli noktalardan yapmak üzere enerji dağıtım panoları kullanılır. Esas olarak bir enerji dağıtım panosu, sigortalar, kablolar, röleler vb. elemanları bünyesinde barındıran kabinlerdir ve kurulumlarından itibaren tek bir donanım olarak kabul edilebilirler.

İşlevlerine göre ana, tali ve seyyar panolar olarak sınıflandırılabilirler ve boyutları kullanım maçlarına ve alanlarına göre farklılıklar gösterebilir.

Ana beslemenin girdiği nokta Ana Pano olarak kabul edildiğinde, tesisin yapısı da dikkate alınarak yeterli miktar ve kapasitedeki Tali (ara) panolara dağıtılan enerji buralardan da elektriksel cihaz ve makinalara ulaştırılır.

Geçici ve kısa süreli faaliyetlerde kolay yer değiştirebilme özellikleri nedeniyle Seyyar panolar tercih edilirler. Bu panolarında boyutları ve kapasiteleri kullanım amaçlarına uygun olmalıdır.

Enerji Dağıtım Panoları Bileşenleri

Kullanım amacı ve boyutundan bağımsız olarak bir enerji dağıtım panosunun bileşenlerini ayrıntılandırmaya çalışalım.

Pano Gövdesi

Pano iç malzemelerinin ve pano yerleşim planına göre yerleştirilmiş kumanda elemanlarının konuşlandığı kabin olarak tanımlanabilir.

Kumanda elemanları, tesiste kullanılacak gerilim türü (yüksek, orta, düşük) ve tali pano sayısına göre özel olarak üretilebileceği gibi, bina vb. yaşam alanları için daha küçük kapasiteli ve standarda yakın özelliklerde hazır olarak da temin edilebilirler.

Kabin malzemesi çeşidi ve kalınlığı, kullanılacak boyanın türü vb. özellikler önceden belirlenerek tedarikçiden talep edilebilir.

Pano Kontrol/Kumanda Elemanları

Yine pano yerleşim planına göre yerleri önceden hazırlanmış sigorta, kablolar, röleler vb. malzemelerdir.

Tüm bu kumanda elemanlarının özellikleri ve kapasiteleri, yine tesisin elektrik ihtiyacına yönelik olarak değişkenlik gösterebilirler.

Panoların Kullanım Amaçları

Ana şebekeden gelen enerjinin bir panodan tesise dağıtımı teorik olarak mümkündür. Ama bu tür bir uygulamanın pratikte uygulanması söz konusu değildir.

Panolardaki asıl hedef, enerjiyi dağıttıkları kullanıcı (elektriksel cihaz veya makinalar) sayısını minimuma indirgemektir. Çünkü, bir cihaz ya da makinada meydana gelecek bir arızanın sonucunda, sadece kendi beslemesini yapan devreyi keserek tesisatın diğer bölümlerinde herhangi bir durmaya neden olmamaktır. Bir arıza veya kaçak akım söz konusu olduğunda, cihaz veya makinanın bağlı olduğu panodaki sigorta veya kaçak akım rölesi devreyi açacak ve koruma görevi sadece arızalı cihaz veya makinayı kapsayacaktır. Bakım ve onarım için hangi tesisatlarda devre kesme yapılacağı, sadece bu işle ilgili ekibin kararı ile belirlenecektir.

Enerji Dağıtım Panolarını Kullanırken

Panolar, direkt olarak elektrik enerjisi ile muhatap olunan kabinlerdir. Kurulum ve bakım süreçleri dışında sadece yetkili personelin erişimine açık olmalıdırlar. Bu koşulun yanı sıra;

• Tüm enerji dağıtım panoları kilitli olmalı, açma yetkisi ve anahtar sadece sorumlu personelde bulunmalıdır. Yetkisiz müdahaleleri önlemek amacıyla, pano üzerinde yetkili kişi veya kişilerin iletişim bilgilerini içeren etiketler ve uyarı işaretleri pano kapağı üzerinde bulundurulmalıdır.

• Panoların kapak ve gövde topraklamaları mutlaka yapılmalıdır. Yılda en az bir kere topraklama ölçümü yapılmalı ve raporlanmalıdır.

• Her panonun önünde yalıtkan paspas konulmalıdır.

• Geçici veya seyyar panolar dahil, panoya giren ve çıkan tüm kablolar ya havai olarak iletilmeli ya da yeraltına (en az 15 cm. derinlikte) gömülmelidir.

• Kaçak akım rölelerinin fonksiyon testleri düzenli olarak yaptırılmalı ve raporlanmalıdır.

• Bakım ve onarım faaliyetleri süresince uygulanacak bir LOTO (Etiketleme-Kilitleme) Prosedürü oluşturulmalı ve eğitimlerle çalışanlara aktarılmalıdır.

• Koğuş, ev, bina vb. işyeri eklentilerinde pano kapasitesinin üzerinde elektrikli cihaz kullanımı kontrol altına alınmalıdır.

Enerji Dağıtım Panolarında DTech Uzmanlığı

Tüm işletme ve tesislerde, uygun boyutta ve kapasitedeki enerji dağıtım panolarının temini, kurulumu, servis ve koruyucu bakım hizmetlerinde Dtech tecrübesi ve yetişmiş insan gücü ile güvenilir çözüm ortağınızdır.